המחירים ממשיכים לעלות- עלייה של 1.3% במחירי הדירות בחודשים האחרונים, עלייה של 8% ביחס לשנה שעברה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2021 – יולי 2021 ,לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי 2021 – יוני 2021 ,נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.3% אחוז.


מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כלומר בחודשים יוני 2021 – יולי 2021 ,לעומת יוני 2020 – יולי 2020 ,נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-8%.


בתרשים מוצג אחוז השינוי השנתי במדד מחירי הדירות בעשור האחרון. מהתרש