התחלות בנייה וגמר בנייה בשנה האחרונה לפי הלמ״ס

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים אודות ״התחלת הבנייה וגמר הבנייה בתקופה יולי 2020 - יוני 2021״.

צילום אילוסטרציה Mark Pottertonהיתרי בנייה:

מספר הדירות שהונפקו עבורן היתרי בנייה בחודשים יולי 2020 עד יוני 2021 הוא כ-58,300. עלייה של 1.5% לעומת 12 החודשים הקודמים, יולי 2019-יוני 2020.


התחלות בנייה:

בחודשים יולי 2020- יוני 2021 החלה בנייתן של כ 53,170 דירות- ירידה של 2.8% בהשוואה לחודשים יולי 2019-יוני 2019.

כ-20.8% מהדירות שהחלה בנייתן (11,050) היו במסגרת מחיר למשתכן, ירידה של 23.2% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים.