התעדכנו לוחות פרק י"ד 11-13 של המידע השוטף בנושא הלוואות לדיור (משכנתאות) לחודש יוני 2021