חלופת שרת הפנים איילת שקד לתמ"א 38
שרת הפנים, איילת שקד הודיעה היום (ב') על החלטתה להגיש הצעת חוק נפרדת לאישור הכנסת והממשלה למתווה החלופה לתכנית תמ"א 38 תוך ארבעה חודשים.


הצעת החוק תתבסס על המסלול העקרוני בחלופה שהוצעה במסגרת התזכיר שהופץ בנוגע לתיקון 128 לחוק התכנון והבניה ותכלול ביצוע התאמות לאור הערות הציבור, השלטון מקומי, התאחדות בוני הארץ וגורמים נוספים.


במסגרת התוכנית יוגדל היקף הזכויות במסלול הריסה ל-400 אחוז, תבוטל מגבלות גובה המבנה וייקבע מסלול מקוצר "תכנית + היתר".


בד בבד – על מנת ליצור וודאות למשק, לראשי הערים, למתכננים, ליזמים ולבעלי הדירות, יובהר כבר עתה מהם לוחות הזמנים הצפויים, ומה תהא תוצאתו של כל תרחיש ותרחיש.


המלצה למועצה הארצית לתקן את החלטתה לגבי תחולה ברמה מקומית, באופן שתקל על רשות שמעוניינת להיוותר עם הוראות התמ"א.

על פי ההמלצה, הרשות המקומית תוכל לעשות זאת, עד 01.05.22, באחת משלוש אפשרויות:

א. הגשת תוכנית מתאר כוללת להתחדשות עירונית.

ב. הכנת תוכנית ע"פ סעיף 23 על כל העיר או חלק משמעותי ממנה.

ג. הודעה על הכנת תוכנית וקביעת תנאים ע"פ סעיף 78 לחוק.


ככל שהחלופה לא תאושר בחוק עד סוף נובמבר הקרוב, תמליץ השרה למועצה הארצית להאריך את תכנית "תמ"א 38" בשנה, היינו עד אוקטובר שנת 2023 וכן תפעל לשיפורים בנוגע להוראת המעבר שתיקבענה.


התאמות שבוצעו במתווה החלופה המוצע במסגרת תיקון 128:

• סמכויות תכנון לכל הועדות המקומיות לאשר תכניות נקודתיות ו/או עירוניות.

• מסלול הריסה מ-350% ל-400% - הגדלת כדאיות כלכלית.

• ביטול מגבלת גובה מבנה – הגדלת ישימות.

• הכרה בתוספות בניה עד שנת 2005 (במקום 2000) – הגדלת ישימות.

• אפשרות להקצאת קומה מבונה - שיפור כלי תכנון לרשות מקומית.

• חו"ד מהנדס עיר "ראיה כוללת" לתוכנית לרבות הקצאת שטחי הציבור – וודאות ושיפור איכות.

• הוספת מנגנון חיזוק מבנה אחד וניוד זכויות למגרש – שיפור תכנוני והגדלת יישימות.

• חיזוק מעמד מבנים וסביבה היסטורית - שיפור כלי תכנון לרשות מקומית.

• קידום מסלול חדש לשיפור התהליכים "תוכנית+היתר" - הגדלת וודאות וקיצור לוחות זמנים.

• סמכות מקבילה (לועדה מחוזית) אחרי תקופה מסויימת שתיקבע – כלי לקידום תכנון במקרים המתאימים.


שרת הפנים, איילת שקד: "עם כניסתי לתפקיד נושא ההתחדשות העירונית בכלל, והתמ"א בפרט, עמדו בראש מעייני, ואני שמחה להציג לציבור את "חלופת שקד לתמ"א 38" - מתווה אופטימלי שגובש לאחר תהליך חשיבה מעמיק. החלופה תספק מענה לחסרונות התמ"א הידועים היטב, תייצר ודאות במשק ותגדיל את הכדאיות הכלכלית. במקביל, החלופה תביא עמה ראייה רחבה וכוללת לצד יעילות וקיצור פרקי הזמן הנהוגים כיום. יצאנו לדרך."


מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר: "החלופה לתמ"א, שהוצגה ע"י מינהל התכנון ואומצה ע"י שרת הפנים לאחר שבחנה את הסוגיה ויתרונות החלופה, נותנת מענה כולל מבחינה תכנונית וסביבתית. החלופה שמה דגש על התחדשות עירונית כוללת ולא על הבניין הבודד, ונותנת מענה לתשתיות ולצרכי ציבור. החלופה הינה חלק מהתכנון הכולל הנכון השם דגש על ראיה אסטרטגית לתכנון מדינת ישראל בשנת 2040 כשההתחדשות העירונית הינה נדבך מרכזי לצד קידום תשתיות עדכניות ועל עירוניות נחוצות".


ראש מטה התכנון הלאומי, עו"ד שלומי הייזלר: "חלופת שקד לתמ״א 38 מביאה פתרון הוליסטי ומלא לכלל האינטרסים הקיימים, ויש בו לייצר יציבות וכיוון ברור לכלל הגורמים הרלוונטיים.

החלופה מביאה בחשבון את הצורך הברור בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות בתחומן מבוצעות התכניות, ובד בבד מדגישה את הצורך בקידום תכניות לחיזוק מבנים והתחדשות עירונית.

נפעל בנחישות לקדם את החלופה ואת כל הנושאים הנדרשים כדי להוציאה לפועל".