חלופת שרת הפנים איילת שקד לתמ"א 38
שרת הפנים, איילת שקד הודיעה היום (ב') על החלטתה להגיש הצעת חוק נפרדת לאישור הכנסת והממשלה למתווה החלופה לתכנית תמ"א 38 תוך ארבעה חודשים.


הצעת החוק תתבסס על המסלול העקרוני בחלופה שהוצעה במסגרת התזכיר שהופץ בנוגע לתיקון 128 לחוק התכנון והבניה ותכלול ביצוע התאמות לאור הערות הציבור, השלטון מקומי, התאחדות בוני הארץ וגורמים נוספים.


במסגרת התוכנית יוגדל היקף הזכויות במסלול הריסה ל-400 אחוז, תבוטל מגבלות גובה המבנה וייקבע מסלול מקוצר "תכנית + היתר".


בד בבד – על מנת ליצור וודאות למשק, לראשי הערים, למתכננים, ליזמים ולבעלי הדירות, יובהר כבר עתה מהם לוחות הזמנים הצפויים, ומה תהא תוצאתו של כל תרחיש ותרחיש.


המלצה למועצה הארצית לתקן את החלטתה לגבי תחולה ברמה מקומית, באופן שתקל על רשות שמעוניינת להיוותר עם הוראות התמ"א.

על פי ההמלצה, הרשות המקומית תוכל לעשות זאת, עד 01.05.22, באחת משלוש אפשרויות:

א. הגשת תוכנית מתאר כוללת להתחדשות עירונית.

ב. הכנת תוכנית ע"פ סעיף 23 על כל העיר או חלק משמעותי ממנה.