פועלים לקיצור זמנים לרישום בטאבו

במטרה לקצר זמנים ולהביא לכך שבסיום אישור תכנית ניתן יהיה לרשום אותה בפנקסי המקרקעין (טאבו) החל שיתוף פעולה של הרשות להסדר זכויות מקרקעין, מנהל התכנון והמרכז למיפוי ישראל הקורא לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה להשתתף בפיילוט לקידום רישום תכניות איחוד וחלוקה.