צילום אילוסטרציה: Mark Potterton

התחלות בנייה וגמר בנייה בשנה האחרונה לפי הלמ״ס

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים אודות ״התחלת הבנייה וגמר הבנייה בתקופה יולי 2020 – יוני 2021״.

היתרי בנייה:

מספר הדירות שהונפקו עבורן היתרי בנייה בחודשים יולי 2020 עד יוני 2021 הוא כ-58,300. עלייה של 1.5% לעומת 12 החודשים הקודמים, יולי 2019-יוני 2020.

התחלות בנייה:

בחודשים יולי 2020- יוני 2021 החלה בנייתן של כ 53,170 דירות- ירידה של 2.8% בהשוואה לחודשים יולי 2019-יוני 2019.

כ-20.8% מהדירות שהחלה בנייתן (11,050) היו במסגרת מחיר למשתכן, ירידה של 23.2% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים.

הערים המובילות בחודשים יולי 2020-יוני 2021 בהתחלות הבנייה הן: אשקלון, תל אביב-יפו, ראשון לציון ורמת גן.

בחודשים יולי 2020-יוני 2021 החלה בנייתן של כ- 8,260 דירות כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, כ- 60.7% מהן במסגרת תמ”א 38/2 ,עלייה של כ-32% לעומת 12 חודשים קודמים. על כל דירה שנהרסה נבנו בממוצע כ-3 דירות – כך בפועל נהרסו כ-2,710 דירות.

גמר בנייה: הסתיימה בנייתן של 46,200 דירות, ירידה של 9.5% לעומת החודשים יולי 2019- יוני 2020.

בנייה פעילה: בסוף יוני 2021 נמצאו כ- 133.9 אלף דירות בתהליכי בנייה פעילים, עלייה של 6% לעומת כ 126.3 אלף דירות בסוף יוני 2020.