תקנון ותנאי שימוש- אתר "איגוד הנדל"ן"

עמותת תמיכה בנדל”ן, ע”ר 580675809 (“העמותה”) מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט איגוד הנדל”ן (“האיגוד”)

בכתובת: www.Igud-Nadlan.org

איגוד הנדל”ן הוא עמותה ללא כוונת רווח, הפועל לקידום ענף הנדל”ן, ודואג לזכויות אנשי המקצוע בענף הנדל”ן. פעילויות האיגוד כוללות מגוון רחב של תחומים, בין היתר הקמת מערך ימי הדרכה והשתלמויות לחברים באיגוד, ארגון כנסים ונופשים לחברים באיגוד, סיוע משפטי ומקצועי לחברים באיגוד, ייצוג ענף הנדל”ן בפני הרשויות ונבחרי הציבור ועוד.

האתר מספק פלטפורמה נוחה ומאובטחת להצטרפות לאיגוד באמצעות הרשמה ותשלום, וכן מידע, מאמרים ותכנים שונים בתחום הנדל”ן.

1. כללי:

1.1 תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״)

 1.2 האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

1.3 האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4 הגלישה באתר מותרת בכל גיל. פעולה ו/או רכישה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

1.5 תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

2 השימוש באתר:

2.1 השימוש באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה. יחד עם זאת, על מנת להצטרף לאיגוד יש להירשם לאיגוד באתר.

2.2 האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

2.3 האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי למנוע גלישת גולש, או לחסום גישתם אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.3.1 אם בעת ההרשמה לאיגוד נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

2.3.2 במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2.3.3 אם הופרו תנאי תקנון זה;

2.3.4 אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא;

2.3.5 אם אדם הציג עצמו כנציג ו/או חבר איגוד ו/או קשור בכל דרך אחרת לאיגוד כאשר הוא אינו כזה לצורך קידום עסקיו.

2.4 יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות אחרת של האיגוד ו/או  ויתור על כל טענה או תביעה.

3. הרשמה לאיגוד

3.1 על מנת להצטרף לאיגוד יש להירשם באתר. החברות באיגוד הנה לבעלי עסקים אשר מתעסקים בנדל”ן במישרין או בעקיפין.

3.2 בעת הצטרפות לאגודה באתר יתבקש הנרשם למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני פעילה ועוד (לשיקול דעתו של האיגוד). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירותי האתר ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

3.3 מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להצטרף לאיגוד באתר.

3.4 האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

3.5 הצטרפות לאיגוד באתר, בכפוף להסכמת הנרשם, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס להטבות ועדכונים לנרשמים.

3.6 התשלום בגין הרשמה לאיגוד באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לנרשם או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.

3.7 התשלום בעבור ההצטרפות לאיגוד הוא תשלום שנתי, שייקבע בהתאם למספר העובדים המועסקים בעסק.

3.8 בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.9 ההרשמה והתשלום באתר יבוצעו בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל הנרשם הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.

3.10 המחיר המופיע באתר הוא המחיר העדכני בעבור הצטרפות לאיגוד. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את המחיר באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.

3.11 מעת לעת, האתר רשאי להציע באתר מבצעים והנחות שונות, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.

4 מתן השירות:

4.1 לאחר ההרשמה לאיגוד, הנרשם יקבל הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ההצטרפות והתשלום.

4.2 המצטרפים לאיגוד ייהנו מהטבות שונות וייחודיות, וכן משירותי ייעוץ והכוונה בנושאים שונים ומגוונים כגון: ייעוץ וניהול כספים, הכנת תכנית שיווקית, הכנת תכנית עסקית, סיוע בקבלת הלוואות וגיוס מימון, תרבות רווחה ופנאי, מחירים והטבות ייחודיים, מידע על מבצעים ואירועי נופש, אירועים חברתיים ומקצועיים בתחומם, קורסים, השתלמויות, סמינרים, קידום מקצועי והרחבת אופקים, כנסים, נופשים ועוד שיענקו על ידי האיגוד.

5 מדיניות ביטול:

5.1 בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

5.2 ניתן לבטל את החברות באיגוד בכל עת, ולקבל החזר כספי בגין התקופה שנותרה עד לסיום החברות.

5.3 יש לשלוח את בקשת הביטול יחד עם כרטיס החבר באמצעות הדואר לכתובת העמותה המצוינת בתחתית התקנון.

5.4 הביטול ייכנס לתוקף בתום החודש בו קיבלה העמותה את כרטיס החבר ובקשת הביטול על ידי החבר.

5.5 החזר או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

5.6 החזר כספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה בלבד.

5.7 עבור סטודנטים אשר קיבלו מלגה במסגרת חברותם באיגוד, יוכלו לבטל את החברות בתוך 14 ימים ממועד הרשמה לאיגוד, או בתום 12 חודשים ממועד קבלת המלגה.

5.8 האמור בסעיף 5 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

6 התכנים והמאמרים המוצגים באתר:

6.1 התכנים והמאמרים יופיעו בדפי האתר.

6.2 האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של תכנים ו/או מאמרים.

6.3 האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון התכנים והמאמרים המוצגים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

6.4 אופן הצגת התכנים והמאמרים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

7 אחריות האתר:

7.1 אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה כלשהי ו/או אחריות לנאמר בו ו/או לשירות שניתן בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או השתתפות באירועים אשר מוצגים על ידו.

7.2 השירותים המוענקים לחברים באיגוד, וכן התכנים והמאמרים המוצגים באתר מובאים לשם הלימוד וההעשרה בלבד, וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה באחריות המשתמש ו/או החבר באיגוד בלבד.

7.3 לא תהיה למשתמש ו/או חבר האיגוד כל טענה כלפי האיגוד, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת שירות מהאיגוד ו/או שימוש בתכני האתר, אפילו אם האיגוד הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האיגוד לא יהווה תחליף או יישא באחריות המקצועית של המשתמשים ו/או החברים באיגוד. על המשתמש ו/או חבר האיגוד חלה האחריות וכל סיכון עבור נזק לרכושו ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש בתכני האתר ו/או בשירותי האיגוד.

7.4 התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

7.5 האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, אירוע, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

7.6 האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, יהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

7.7 מידע ומצגים המוצגים באתר, שמקורם בשותפיה העסקיים של האגודה, נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה. יודגש, האתר ו/או האגודה לא יהיו אחראים לכל תוכן, תמונה, וידאו וכיו״ב שיועלו לאתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות במצגות, והאחריות תהא של אותו צד השלישי בלבד.

7.8 האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.

7.9 השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה.

8 מדיניות פרטיות:

8.1 האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשים.

8.2 בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש בעוגיות “Cookies”) והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: “המידע הנאסף באתר”).

קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר.

8.3 המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.

8.4 המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין או רוכש ועשוי לשמש את האתר או מי מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.

8.5 האתר או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:

8.5.1 בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

8.5.2 בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

8.5.3 בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;

8.5.4 ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;

8.5.5 תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;

8.5.6 ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;

8.5.7 בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

8.6 האתר יהיה רשאי להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות החוק לרבות (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי או מספרי תעודת זהות), לרבות במקרים הבאים:

8.6.1 נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;

8.6.2 האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;

8.6.3 אם הדבר יידרש, לדעת האתר, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין האתר;

8.6.4 על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו;

8.6.5 שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

8.6.6 לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. כלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;

8.6.7 אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

8.6.8 בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

8.7 לצדדים שלישיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

8.8 חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

9 תוכן צדדים שלישיים:

9.1 האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (“אתרי צד שלישי”) וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי (“תוכן של צד שלישי”). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו.

9.2 האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.

10 ניהול האתר:

10.1 אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.

11 שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

11.1 האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.

11.2 האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.

11.3 האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

12 טעויות ותיקונים טכניים ואחרים:

12.1 האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

13 פעילות אסורה באתר:

13.1 אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

13.2 כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:

13.2.1 לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

13.2.2 לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;

13.2.3 לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא”ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא”ל באמצעים אוטומטיים;

13.2.4 לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

13.2.5 להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;

13.2.6 לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;

13.2.7 לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

13.2.8 לנסות להתחזות לאדם אחר;

13.2.9 להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

13.2.10 להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

13.2.11 לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;

13.2.12 להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

13.2.13 למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

13.2.14 להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;

13.2.15 להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

13.2.16 לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

13.2.17 להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה

13.3 אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים (“קישור עמוק”) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

13.4 האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

13.5 האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

13.6 כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

14 הפרת זכויות יוצרים:

14.1 אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

15 סמכות שיפוט:

15.1 על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

15.2 לבתי המשפט במחוז צפון תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

16 שונות:

16.1 תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

16.2 במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

17 צרו קשר:

17.1 האיגוד מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: אזור תעשיה צחר ראש פינה, 1200000;

טלפון: 053-7760539;

כתובת דואר אלקטרוני: [email protected]

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

מלאו טופס זה ונציגנו
יצרו עמכם קשר בהקדם
Skip to content