הדרכת עבודה בגובה בענף הבנייה

מדי שנה מתרחשות בישראל קרוב ל-700 תאונות עבודה, הכוללות פגיעות גוף בדרגות שונות, החל מפציעות קלות, פגיעות חמורות ועד למוות. מחצית מן התאונות הללו מתרחשות בענף הבנייה, שהסיכונים בו מרובים ומצריכים פיקוח מחמיר על הנחיות עבודה ומיגון אישי וסביבתי. הסיכון הבולט והאחראי למרבית תאונות העבודה בענף הבניה, הוא העבודה בגובה המאפיינת את הענף.

מאפייני העבודה בגובה בענף הבניה

בניה מתרחשת ברובה המכריע מעל פני הקרקע, כאשר הענף עוסק בבניית מבנים חדי קומה לצד מבנים רבי קומות, הדורשים כולם עבודה בגובה לצורך יישום המבנה.

העבודה בגובה מתבצעת באמצעות מסייעים ועזרים שונים, בניהם:

  • עבודה על פיגומים המותקנים סביב שלד המבנה
  • עבודה על גבי מנוף
  • הגבהה ונגישות באמצעות במות הרמה
  • עבודה באמצעות סולמות בגבהים שונים
  • עבודת טיפוס וסנפלינג ליישום פעולות באזורי גובה בעלי נגישות מוגבלת.
  • עבודה על גגות

חוק הכשרת עובדים ואישור עבודה בגובה

סעיף 5 בתקנות הפיקוח על העבודה, מתייחס לחובות המעביד אשר מעסיק עובדים בעבודות בגובה.

עבודה בגובה מוגדרת ככל עבודה אשר לצורך ביצוע נדרש העובד להגבהה בת שני מטרים מעל גובה פני הקרקע, בכל ענף ובאמצעות כל יישום או מכשיר המשמש לצורך הגבהה זו. 

החוק מחייב את המעביד להעסיק בעבודות מסוג זה עובדים מגיל 18 לכל הפחות, אשר עברו הדרכת עבודה בגובה, ובעלי היתר לעבודה בגובה.

הדרכת עבודה בגובה מועברת על ידי מדריך עבודה בגובה וממונה בטיחות מוסמך על ידי משרד העבודה, וכוללת חשיפה למגוון הסיכונים הכרוכים בעבודה בגובה, תוך פירוט סוגי הסיכונים בהתאם לסוג ההגבהה ולאופי הפעולה הנדרשת.

הדרכת עבודה בגובה עוסקת בתקנות בטיחות, בדיקת ציוד ומערכות, שימוש ברתמות, קסדות בטיחות ואמצעי מיגון אישיים, סימון סכנות, קווי עיגון, מניעת נפילה, בולמי זעזועים וכלים נוספים. 

השתתפות העובד בהדרכת עבודה בגובה תעניק לו מלבד את הידע והכלים להגנה על בטיחותו ועל בטיחות שותפיו לעבודה, גם את היתר העבודה הנדרש לצורך ביצוע העבודה אשר תקף לשנתיים ימים.

לאחר שנתיים יידרש העובד להדרכת ריענון בתחום העבודה בגובה.

הדרכות בטיחות בגובה – כל האפשרויות עבור קבלני הבינוי

קבלן הבניה באתר הוא האחראי על הכשרת העובד ומתן הכלים לעובד לביצוע העבודה בבטיחות מלאה, החל מהכשרות והדרכות וכלה באספקת ציוד מיגון תקין ופיקוח.

הדרכות עבודה בגובה והדרכות בטיחות אחרות המחייבות את המעביד, ניתן ליישם בדרכים הבאות:

  • ממונה בטיחות- מינוי ממונה בטיחות באתר, בהעסקה ישירה או במיקור חוץ, באמצעות חברה המספקת שירותים בתחום הבטיחות בעבודה. ממונה בטיחות בארגון בעל הסמכת הדרכת עבודה בגובה, יהיה מוסמך לקלוט ולהכשיר את העובדים החדשים, להעביר את ההדרכה הנדרשת ולבצע ימי ריענון תקופתיים כנדרש.
  • קורס עבודה בגובה מותאם לענף הבניה- הוצאת העובדים לקורס עבודה בגובה ייעודי, אשר מותאם לענף הבניה ונותן דגש על הסיכונים המאפיינים את הענף. ניתן לרשום לקורס עובדים בודדים בהתאם להיקף הקליטה, או לתאם פתיחת קורס ייעודי לעובדי האתר/החברה, במקרה של קבוצת עובדים הנדרשים לקיים הדרכת עבודה בגובה. 
מלאו טופס זה ונציגנו
יצרו עמכם קשר בהקדם
Skip to content