המחירים ממשיכים לעלות - עלייה של 1.3% במחירי הדירות בחודשים האחרונים, עלייה של 8% ביחס לשנה שעברה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2021 – יולי 2021 ,לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי 2021 – יוני 2021 ,נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.3% אחוז.

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כלומר בחודשים יוני 2021 – יולי 2021 ,לעומת יוני 2020 – יולי 2020 ,נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-8%.

בתרשים מוצג אחוז השינוי השנתי במדד מחירי הדירות בעשור האחרון. מהתרשים ניתן לראות התמתנות בקצב עליית המחירים ביחס לתחילת העשור (עד כדי ירידות מחירים בשלושת הרבעונים האחרונים של שנת 2018 ) האזור המוצלל. לאחר תקופה של כשנתיים (רבעון הראשון, שנת 2019 ועד לחודש מאי 2021 ) שבה נרשמו עליות מחירים מתונות של עד 5% ,החל מהמחצית השנייה של שנת 2021 עליית המחירים השנתית הינה מעל ל-5%.

בתרשים הבא מוצגים שינויי המחירים בשלושת המדדים הארעיים האחרונים בפילוח לפי מחוזות. בחודשים יוני 2021 – יולי 2021 ,לעומת מאי 2021 – יוני 2021 ,נמצאו שינויי המחירים הבאים: ירושלים 3.5%, צפון 0.5%-, חיפה 0.1%, מרכז 0.2%, תל אביב 1.3%, דרום 0.2%.

מלאו טופס זה ונציגנו
יצרו עמכם קשר בהקדם
Skip to content