פועלים לקיצור זמנים לרישום בטאבו

במטרה לקצר זמנים ולהביא לכך שבסיום אישור תכנית ניתן יהיה לרשום אותה בפנקסי המקרקעין (טאבו) החל שיתוף פעולה של הרשות להסדר זכויות מקרקעין, מנהל התכנון והמרכז למיפוי ישראל הקורא לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה להשתתף בפיילוט לקידום רישום תכניות איחוד וחלוקה.

משתפים פעולה לקיצור זמנים. צילום אילוסטרציה

מינהל התכנון, הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין והמרכז למיפוי ישראל (מפ"י) הוציאו קול קורא לוועדות המקומיות לתכנון ובניה, הקורא להן להשתתף בפיילוט של קידום תכנית לצרכי רישום (תצ"ר), במסגרת תכנית איחוד וחלוקה בסמכות ועדה מקומית.

כיום תצ”ר מקודמת ומאושרת רק שנים לאחר אישור תכניות איחוד וחלוקה. הדבר מביא לעיכובים משמעותיים ברישום של התצ”ר והתכנית וכתוצאה, רישום הבעלים בחלקות החדשות מתעכב שנים רבות.

על פי החוק הקיים היום, משך הזמן המינימלי לרישום תצ”ר ותכנית איחוד וחלוקה הוא 20 חודשים לאחר אישורה של תכנית איחוד וחלוקה. לצורך קיצור זמנים הוחלט על שיתוף פעולה של הרשות להסדר מקרקעין, מנהל התכנון והמרכז למיפוי ישראל.