התעדכנו לוחות פרק י"ד 11-13 של המידע השוטף בנושא הלוואות לדיור (משכנתאות) לחודש יוני 2021

באתר האינטרנט של בנק ישראל התעדכנו היום לוחות פרק י”ד 11-13 של המידע השוטף בנושא הלוואות לדיור (משכנתאות) לחודש יוני 2021.

הנתונים כוללים, בין השאר, את סך ביצועי המשכנתאות עד חודש יוני 2021 בלוח 11 בעמודה B, שעומדים על 11.6 מיליארדי ש”ח.

עדכון לוחות פרק י”ד 1-6 יתפרסמו לקראת סוף החודש.

להלן קישור ללוחות פרק י”ד באתר בנק ישראל.

בנוסף, מצורף גרף המציג את היקף המשכנתאות בניכוי עונתיות, ואת הריבית הריאלית המשוקללת על משכנתאות.